• Dobriša vas 36, 3301 Petrovče
  • 03 714 00 00
  • grenko.tisk@siol.net

Offset tisk

  • maksimalni format: B3 500 x 350 mm
  • maksimalna gramatura papirja: 400 gr/m2

Izdelki:

Osebne ali službene vizitke, kuverte, računi, dobavnice, letaki, zloženke, prospekti, katalogi, kuverte, diplome, priznanja, mape, bilteni, lokalni časopisi, revije, letopisi, brošure, razglednice, vabila, nalepke.
Offset tisk