• Dobriša vas 36, 3301 Petrovče
  • 03 714 00 00
  • info@grenko-tisk.si

Offset tisk

maksimalni format: B1 

maksimalna gramatura papirja: 400 gr/m2

Izdelki:

Osebne ali službene vizitke, kuverte, računi, dobavnice, letaki, zloženke, prospekti, katalogi, kuverte, diplome, priznanja, mape, bilteni, lokalni časopisi, revije, letopisi, brošure, razglednice, vabila, nalepke.
Offset tisk